Logo omrooper.nl

Gevonden of verloren


Iets gevonden of verloren? Op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl kunt u verloren en gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

U hebt iets gevonden
- Registreer het voorwerp op verlorenofgevonden.nl.
- Bewaar het gevonden voorwerp thuis. Zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
- Vindt de eigenaar het voorwerp op verlorenofgevonden.nl terug? Dan geeft u het voorwerp terug aan de eigenaar.
- Neemt de eigenaar van het voorwerp geen contact op? Dan is het voorwerp 1 jaar na registratie van u.

Inleveren bij de gemeente
Heeft u iets gevonden en wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie afgeven. Een afspraak maken is niet nodig.

U bent iets verloren
- Ga naar verlorenofgevonden.nl en zoek naar uw verloren voorwerp. Staat het voorwerp niet op de website? Dan kunt u op verlorenofgevonden.nl melden wat u kwijt bent.
- Ligt het voorwerp bij de gemeente dan kunt u dit tijdens openingstijden afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar bent.
- Bent u uw paspoort of identiteitskaart verloren? Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten mogen niet meer worden teruggegeven aan de eigenaar. U kunt een nieuw paspoort of identiteitsbewijs aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie? Bijvoorbeeld over de bijzondere regels omtrent het vinden van fietsen en dieren. Neem dan een kijkje op: huizen.nl/gevonden.

Meer berichten