Logo omrooper.nl

Jeugd Veilig Actief

Op 25 februari organiseert de Vrijwilligerscentrale Huizen in samenwerking met Anita Campbell, projectondersteuner Jeugd Veilig Actief (JVA) Huizen en NOC*NSF een bijeenkomst in het kader van JVA.

JVA is hét project waarbij verenigingen werken aan een veilig sport- en beweegklimaat voor de jeugd. Er zijn vanaf 2016 veel goede stappen gezet en het merendeel van de sportverenigingen waarbij jeugd actief is, is nu in het bezit van de JVA-sticker of in het proces daartoe.

Marlout Corba, vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF zal tijdens deze bijeenkomst alle aanwezigen informeren over de laatste ontwikkelingen. Locatie: OpMaat Vergaderen, Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Voor vragen of aanmelden: Info@vchuizen.nl of (035) 526 75 53.

Meer berichten