Logo omrooper.nl

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Rond 28 februari ontvangen alle inwoners en bedrijven de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Op het aanslagbiljet staat:
- de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand en
- de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen: OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing (woonlasten)

De woonlasten in Huizen

De woonlasten stijgen in 2019 gemiddeld 7,5% voor eigenaren van woningen en huurders. Ondanks deze stijging behoort Huizen regionaal nog steeds tot de gemeenten met de laagste woonlasten.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De tijdelijk toegepaste korting van 10% is per 2019 vervallen; wat zich vertaalt in een verhoging van de tarieven. De tijdelijke korting hanteerde de gemeente om haar inwoners tijdens de economische crisis te ontzien. De stijging of daling van de WOZ-waarden wordt overigens verwerkt in de tarieven.

Een hogere of lagere WOZ-waarde betekent dus niet automatisch een hogere of lagere aanslag in de OZB. Voor het belastingjaar 2019 geldt de waarde van de onroerende-zaak (woning of bedrijf) per 1 januari 2018.

Afvalstoffenheffing

Om de kosten voor het ophalen, verwerken, scheiden van huishoudelijk afval en het overlaadstation te dekken, betaalt u afvalstoffenheffing. De stijging van de tarieven in de afvalstoffenheffing wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een wijziging in de doorberekening van de kosten van straatreiniging. Vanaf 2019 wordt een deel van deze kosten meegenomen in de exploitatie afvalstoffen.

Rioolheffing

De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen. Het tarief is verhoogd met de inflatie van 2%. Hiernaast wordt het tarief voor toekomstige investeringen jaarlijks extra verhoogd met 0,6%.

WOZ-Portaal

Op de gecombineerde aanslag staat ook uw nieuwe WOZ waarde vermeldt (WOZ-beschikking). Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde? Of wilt u het taxatieverslag inzien? Ga dan naar huizen.nl/woz. Let op: u heeft uw DigiD nodig. Daarnaast kunt op het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen raadplegen. Inzage kunt u verkrijgen via wozwaardeloket.nl. Hier is geen DigiD voor nodig.

Wilt u de belastingaanslag en WOZ-beschikking digitaal ontvangen?

De gemeente Huizen streeft naar het zoveel mogelijk digitaliseren van de dienstverlening. Wilt u uw gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan ook digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke (digitale) brievenbus. Hierin ontvangt u post van de gemeente en van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV. Ga naar MijnOverheid.nl om u te registeren via uw DigiD. Als u zich nu aanmeldt bij MijnOverheid krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020, volgend jaar dus, digitaal.

Meer berichten