Logo omrooper.nl

Onderzoek Burgerpanel

Hoe wilt u betrokken zijn bij ontwikkelingen in Huizen?

Deze week starten we weer een onderzoek via ons burgerpanel. Dit keer gaat het over situaties waarin inwoners, ondernemers en anderen zelf initiatieven nemen om de leefomgeving te verbeteren. Óf zij worden door het gemeentebestuur uitgenodigd om mee te denken, mee te praten of mee te beslissen over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan.

Uw ideeën

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën daarover. Hoe wilt u betrokken zijn bij ontwikkelingen in Huizen? Wilt u meedenken of meedoen? En op welke manier vindt u dat het meest prettig? Zijn er onderwerpen die u bijzonder interesseren of juist niet? Of misschien heeft u zelf een initiatief ter verbetering van uw leefomgeving. En als dat zo is, wat doet u dan? En wat verwacht u van andere inwoners en van de gemeente? Kortom, met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van wat u belangrijk vindt!

Geen lid, toch meedoen!

Bent u nog geen lid van ons burgerpanel? Ook dan kunt u meedoen met dit onderzoek. Aan het eind van het onderzoek krijgt u de mogelijkheid om lid te worden van ons burgerpanel. Als u lid wordt, dan kunt u vaker uw mening geven over zaken die spelen in Huizen.

Meedoen aan het onderzoek: huizen.nl/burgerpanel.

Meer berichten