Logo omrooper.nl

Agenda

Gemeenteraad

5 maart – Sociaal Domein (start 20.00 uur)
6 maart – Fysiek Domein (start 20.00 uur)
7 maart – Algemeen Bestuur en Middelen (start 20.00 uur)
12 maart – extra raadsvergadering (start 19.30 uur)

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten