Logo omrooper.nl

Huizen Bereikbaar

Werkzaamheden

- Parallelweg Bestevaer: vernieuwen riolering en openbare ruimte. 4 maart t/m 29 maart.
- Haardstedelaan: vernieuwen verharding en aansluiting rotonde. April of mei.
- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. 4 maart t/m 19 april.
- Fietspad tussen Gooierserf en Landweg: vernieuwen fietspad. 23 april t/m 3 mei.
- Fietspad tussen Rijsbergenweg en Randstad: nieuw fietspad. 23 april t/m 7 juni.
- Aristoteleslaan en Hoofdweg: realisatie inritconstructie en aanpassen fietspad. 13 mei t/m 7 juni.
- Hoofdweg en Snoek: realisatie drempel. 3 juni t/m 28 juni.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten