Logo omrooper.nl

Kustvisie Huizen

Doet u mee?

Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand maakt Huizen bijzonder. Huizen wil een levendig dorp aan het water zijn. Daarvoor is een aantrekkelijke en levendige kust van groot belang. De kust moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Maar de Kustvisie blijft niet beperkt tot alleen de kust. In de visie wordt ook de verbinding gemaakt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen.

Samen aan de slag!

Samen met belanghebbenden en geïnteresseerden gaan wij aan de slag met het maken van een definitieve Kustvisie. Dat wordt een verkenning van kansen, knelpunten en ontwikkelmogelijkheden. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp. Heeft u een mening over de kust en/of de haven? Welke kansen ziet u? Doe dan mee! Meer informatie (en aanmelden) op www.huizen.nl/kustvisie.

Meer berichten