Logo omrooper.nl

Zorgen over iemand in uw buurt?

De afgelopen jaren zijn er veel meer meldingen gedaan bij de politie over mensen met verward gedrag. De incidenten worden vaak steeds heftiger. Om deze reden zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek gestart met een campagne om inwoners te informeren over wat zij kunnen doen als zij zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.

Verward gedrag
Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Verschillende oorzaken kunnen hierbij een rol spelen, zoals dementie, verslaving, schulden, verlies van woning of baan. Meer informatie? Ga naar advieseninformatie.nl > Nieuws > Zorgen over iemand in uw buurt. Of ga naar: www.kijkjijomofkijkjijweg.nl.

Meer berichten