Logo omrooper.nl

Bijeenkomst klankbordgroep aardgasvrij wonen

Stad en Lande / Bovenweg

Op 11 maart 2019 was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep aardgasvrij wonen Stad en Lande / Bovenweg. Circa 20 inwoners namen deel aan deze bijeenkomst. Het doel van de avond was om de klankbordgroep de eerste resultaten van het plan van aanpak voor de beide wijken te laten zien. Daarnaast was er ruimte voor inbreng vanuit de klankbordgroep. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op: huizenklimaatbewust.nl/klankbordgroep.

Meer berichten