Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar


 

- Parallelweg Bestevaer: vernieuwen riolering en openbare ruimte. T/m 29 maart.
- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. T/m 19 april.
Aanvullingen: T/m 29 maart éénrichting afsluiting Eemlandweg richting Graaf Wichman. 8 april t/m 19 april enkele dagen éénrichting afsluiting Eemlandweg richting Graaf Wichman.
- Hoofdweg en Snoek: realisatie drempel. 15 april t/m 25 april.
- Fietspad tussen Gooierserf en Landweg: vernieuwen fietspad. 23 april t/m 5 juni.
- Haardstedelaan: vernieuwen verharding en aansluiting rotonde. 6 mei t/m 17 mei.
- Fietspad tussen Rijsbergenweg en Randweg: nieuw fietspad. 20 mei t/m 29 mei.
- Aristoteleslaan en Hoofdweg: realisatie inritconstructie en aanpassen fietspad. 3 juni t/m 21 juni.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten