Logo omrooper.nl

Agenda


Gemeenteraad

16 april – commissievergadering Sociaal Domein (start 20.00 uur)
17 april – commissievergadering Fysiek Domein (start 20.00 uur)
18 april – commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (start 20.00 uur)

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op gemeenteraadhuizen.nl.
 

Meer berichten