Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De wegwerkzaamheden

- Aristoteleslaan en Hoofdweg: realisatie inritconstructie en aanpassen fietspad. T/m 24 mei.
- Haardstedelaan: vernieuwen verharding en aansluiting rotonde. 6 mei t/m 17 mei. De gehele weg is twee weken afgesloten.
- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. 27 mei t/m 14 juni.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten