Logo omrooper.nl

Wegwerkzaamheden Haardstedelaan

Op 6 mei starten we met het opnieuw asfalteren en aanpassen van de Haardstedelaan. De Haardstedelaan zal door deze werkzaamheden van 6 t/m 17 mei geheel afgesloten zijn voor alle verkeer van de Blaricummerstraat tot de rotonde met de Gooilandweg.

Van 20 tot 24 mei zal er nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden waarvan u wellicht hinder kunt ondervinden bij de Haardstedelaan, de kruispunten van de Bloemenweg, Tulpstraat en de Lindenlaan. De Haardstedelaan is dan wel weer open voor verkeer.

Meer berichten