Logo omrooper.nl

Wandel Challenge

Er zijn vele redenen te bedenken om niet te gaan bewegen. De Wandel Challenge Huizen geeft u redenen om dat juist wél te doen. Weten wat die redenen zijn? Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 6 mei 2019!

Het wandelen start woensdagavond 15 mei. De Challenge is geschikt voor mensen die willen werken aan een gezondere leefstijl, ook als zij diabetes, COPD, hart- en vaatziekte of overgewicht hebben. U kunt meer lezen over de Wandel Challenge Huizen op onze website: nationalediabeteschallenge.nl/wandelchallengehuizen.

De informatiebijeenkomst is op maandag 6 mei om 19.30 uur in Wijkcentrum 't Vûronger, Schoolstraat 6 in Huizen. Iedereen is welkom! De Wandel Challenge is een initiatief van: Bas van de Goor Foundation, Sportief Huizen en Versa Welzijn.

Meer berichten