Logo omrooper.nl

Klanttevredenheidsonderzoek GAD 2019

Deze week is de GAD gestart met het klanttevredenheidsonderzoek. De GAD voert dit onderzoek jaarlijks uit om te peilen hoe de dienstverlening van de organisatie gewaardeerd wordt. Het onderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd onder de inwoners van de Gooi en Vechtstreek.

Aan de hand van een vragenlijst worden inwoners gevraagd een cijfer te geven over de dienstverlening van de GAD. Hiermee wil de GAD de kwaliteit van de dienstverlening meetbaar en zichtbaar maken en daar waar mogelijk optimaliseren.

Het onderzoek wordt in opdracht van de GAD uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Integron. Via een steekproef zijn adressen in de zeven regiogemeenten geselecteerd. Deze huishoudens krijgen een brief met informatie over het onderzoek en hoe zij hieraan kunnen meedoen. De GAD bedankt bij voorbaat de inwoners die deelnemen aan het onderzoek. De resultaten worden in juni bekend gemaakt.

Meer berichten