Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De wegwerkzaamheden

- Haardstedelaan: vernieuwen verharding en aansluiting rotonde. De gehele weg is t/m 17 mei afgesloten. Van 20 mei t/m 24 mei zijn er nog werkzaamheden naast de weg, maar de Haardstedelaan is dan weer open.
- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. 27 mei t/m 14 juni.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten