Logo omrooper.nl

Starters-, blijvers- en verzilverleningen

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een lening voor uw woning.

Starterslening

De Starterslening is voor jongeren van maximaal 35 jaar, om een passende koopwoning in Huizen te krijgen. De starterslening wordt verstrekt door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De SVn adviseert de gemeente bij het maken van de keuzes en over de hoogte van een Starterslening.

Blijverslening

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Blijverslening. De Blijverslening kunt u aanvragen voor het levensloopbestendig maken van de woning, het bevorderen van veilig wonen of als er sprake is van een zorgvraag. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Of om uw bad te laten vervangen door een douche.

Verzilverlening

Komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening omdat u de rente en de aflossing niet kunt betalen, maar bezit u wel een eigen woning met overwaarde? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Verzilverlening. De Verzilverlening is net als de Blijverslening bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in hun woning willen blijven en deze woning levensloopbestendig willen maken en/of een zorgvraag hebben.

Voor meer informatie kijk op huizen.nl, zoekwoord leningen.

Meer berichten