Logo omrooper.nl

Iftar-maaltijd voor Huizers: meld u aan!

De moskeeën in Huizen organiseren op zaterdag 25 mei van 21.00 uur - 23.00 uur in hal 3 van The Pride (IJsselmeerstraat 1) een gezamenlijke iftar-maaltijd. Dit doen zij samen met de gemeente en kerken. Alle inwoners van Huizen, moslim en niet-moslim, zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen. Een uniek moment om Huizers met verschillende achtergronden dichter bij elkaar te brengen.

De iftar is de avondmaaltijd die tijdens de ramadanperiode na zonsondergang wordt genuttigd om het vasten te doorbreken. Deze maaltijd is een sociale aangelegenheid. Op 25 mei wordt extra nadruk gelegd op verbinding en respect voor elkaar. Huizen is een inclusieve gemeente, iedereen telt mee en iedereen doet mee. Die gedachte wordt ook tijdens de iftar uitgedragen.

Voorafgaand aan de iftar houdt burgemeester Sicko Heldoorn een korte voordracht. Daarna spreken Huizers met verschillende achtergronden over wat verbinding voor hen betekent. Na het nuttigen van de maaltijd is er een islamitisch gebed en wordt een moment stilte gehouden voor deelnemers met een christelijke achtergrond.

Aanmelden

Meld u aan op www.huizen.nl/iftar. De toegang is gratis. Er is plek voor maximaal 250 mensen.

Meer berichten