Logo omrooper.nl

Afvalverzameling door Pinksteren gewijzigd

Op Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni) is de GAD gesloten en worden er geen afval en grondstoffen ingezameld. Dit vindt plaats op dinsdag 11 juni. Het geldt voor alle containers aan huis, de huisvuilzakken en de boven- en ondergrondse verzamelcontainers.

Op dinsdag 11 juni werken de inzamelmedewerkers langer door, omdat er in meer wijken wordt gereden. Dit kan wel tot 21.00 uur duren. Wilt u ervoor zorgen dat uw afvalcontainer, huisvuilzak of pmd-zak op de ochtend van de ophaaldag om 07.30 uur aan de weg staat? Op deze extra ophaaldag is de GAD helaas niet in staat om terug te komen voor niet geleegde minicontainers.

Meer berichten