Logo omrooper.nl

Agenda

Gemeenteraad

25 juni - commissievergadering Sociaal Domein
26 juni - commissievergadering Fysiek Domein
27 juni - commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen zijn openbaar, starten om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op gemeenteraadhuizen.nl.
 

Meer berichten