Logo omrooper.nl

Schone en veilige bermen buitengebied

In het voorjaar hebben wij bewoners van het buitengebied verzocht om de openbare ruimte – met name de bermen – vrij te maken van voorwerpen die daar niet horen. Een berm is namelijk onderdeel van de weg en daarom mag in bermen ook geparkeerd worden. Obstakels die daar niet horen kunnen over het hoofd gezien worden, wat gevaarlijke situaties oplevert. Ook zijn ze hinderlijk bij het onderhoud van de berm, waardoor de gemeente extra kosten moet maken.

Veilig en netjes
Veel bewoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Samen met hen hebben we 90% van de bermen inmiddels opgeruimd. Zo'n 11 m3 aan materiaal is afgevoerd. Op sommige plekken zijn nog voorwerpen te vinden die daar niet horen. Daarover vindt overleg plaats met bewoners, zodat we dit op korte termijn met elkaar op kunnen lossen. De gemeente kijkt de komende tijd naar oplossingen voor beschadigde, overbodige of juist ontbrekende gemeentelijke betonblokken of paaltjes die vanwege veiligheidsoverwegingen in de berm zijn geplaatst. Zo zorgen we samen voor een veilige en nette inrichting van de openbare ruimte.

Meer berichten