Logo omrooper.nl

Concept-sportnota in commissie Sociaal Domein

Dinsdagavond 10 september bespreekt de raadscommissie Sociaal Domein de concept-sportnota 'Sport verenigt Huizen' 2019 – 2025. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Huizen (Graaf Wichman 10).

In de sportnota beschrijft het college van burgemeester en wethouders voor de komende 6 jaar de visie en doelstellingen op het gebied van sport en bewegen in Huizen en op welke wijze zij die willen behalen.

Voor meer informatie en de concept-sportnota kijkt u op de website van Gemeenteraad Huizen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht (maximaal 5 minuten). Aanmelden kan tot en met 9 september 2019. Per mail via s.hooftvanhuysduynen@huizen.nl of per telefoon: (035) 528 12 67.

Meer berichten