Logo omrooper.nl

Agenda

De komende periode zijn er de volgende vergaderingen:

  • 12 september: Commissie ABM
  • 27 september: Conformbesluiten openbaar
  • 19 september: Commissie voor de bezwaarschriften (start om 19:30, zie agenda)


Commissievergaderingen zijn openbaar, starten om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten