Logo omrooper.nl

Mantelzorgondersteuning

Carla Resing is sociaal werker bij Versa Welzijn. In haar werk komt zij ook veel in contact met mantelzorgers. Wij vroegen haar naar mantelzorg en mantelzorgondersteuning.

  • Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan een ander, denk aan hulp bij verzorging, administratie, gezelschap houden of huishoudelijke taken. Je doet dat niet als hulpverlener, maar omdat je een sociale relatie hebt met die persoon, bijvoorbeeld een familielid of buurman.

  • Met wat voor soort vragen komen mantelzorgers bij jou?

Dat is heel divers. Het kan gaan om vragen als: ik red het niet meer in mijn eentje, waar kan ik hulp krijgen? Ik heb te maken met gedragsveranderingen bij degene voor wie ik zorg, hoe ga ik daar mee om? Ik heb behoefte om even tot mezelf te komen. Kan degene voor wie ik zorg ergens logeren? De omgeving ziet niet hoe zwaar dit voor mij is, hoe kan ik toch een beroep op ze doen? Ik durf dit niet goed te vragen.

  • Wat kan je als sociaal werker voor mantelzorgers betekenen?

We nemen altijd ruim de tijd om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Er gaat vaak meer schuil achter een eenvoudige vraag. Veel mantelzorgers weten weinig van de mogelijkheden tot ondersteuning, zoals de zorg tijdelijk uit handen geven. Sociaal werkers zijn hier goed van op de hoogte.

  • Welke tips wil je mantelzorgers graag meegeven?

Als een dierbare te maken krijgt met een chronische aandoening, blijf dan ook goed voor u zelf zorgen. Betrek zo vroeg mogelijk andere mensen in de zorg voor uw dierbare. Durf om hulp te vragen! Laat degene die zorg ontvangt wennen aan het feit dat er meer mensen betrokken zijn. Door dit netwerk gaat u overbelasting van uzelf tegen.

Meer weten?

De gemeente en Versa Welzijn bieden ondersteuning. Kijk op www.versawelzijn.nl/mantelzorg voor informatie of bel met (035) 623 11 00. U kunt ook bellen met de gemeente via het advies- en informatiepunt: (035) 528 12 47.

De Dag van de Mantelzorg

10 november staat in het teken van de Mantelzorg. In de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren doen we dat zelfs op vier dagen: 7, 8, 9 en 10 november. Er zijn dan allerlei ontspannende activiteiten. Noteer deze dagen alvast in uw agenda!

Meer berichten