Logo omrooper.nl

Agenda

Op 3 oktober is de buitengewone raadsvergadering waar de gemeenteraad kiest wie voorgedragen wordt als nieuwe burgemeester.

De raadsvergadering start zoals gebruikelijk om 19.30 uur, maar zal direct in beslotenheid gaan plaatsvinden. Na afronding van het besloten deel wordt de vergadering geschorst. Het openbare deel van de raadsvergadering zal starten om 21.30 uur of zoveel later als nodig blijkt te zijn. In dit openbare deel van de raadsvergadering zal de naam van de te benoemen nieuwe burgemeester bekend worden gemaakt. Bij het openbare deel mag iedereen die belangstelling heeft om te horen wie voorgedragen wordt voor benoeming tot nieuwe burgemeester aanwezig zijn.

Op 15, 16 en 17 oktober zijn de eerstvolgende commissievergaderingen.

Commissievergaderingen zijn openbaar, starten om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten