De wijkbrandweer, in uw wijk voor uw brandveiligheid | Huizen
Logo omrooper.nl

De wijkbrandweer, in uw wijk voor uw brandveiligheid

We kennen al de wijkverpleegkundige en de wijkagent. In Huizen komt daar nu ook een tweetal wijkbrandweermannen bij. Joost Schaapherder en Hans Schotsman zijn vanaf nu beschikbaar als wijkbrandweerman. Joost richt zich op de wijken Stad en Lande, Huizermaat, Bovenmaat en het Vierde Kwadrant en Hans richt zich op de overige wijken.

Wat doet de wijkbrandweer?

De wijkbrandweer heeft de volgende basistaken: inwoners bewust maken van brandveiligheid in en rond de woning; voorlichting geven in het wijkcentrum, bij buurtverenigingen, bibliotheken of op andere relevante wijkgerichte locaties; aanwezig zijn op reguliere inloopspreekuren in de wijk; samenwerken met de gemeente, wijkagent, Versa Welzijn, wijkzorg, wijkcentra, woningbouwcoöperaties en andere relevante organisaties in de gemeente. Indien gewenst kunnen mensen ook een (gratis) woningcheck aanvragen.

Preventie steeds belangrijker

De wijkbrandweer is een onderdeel van het team Brandveilig Leven, dat voorlichting op scholen en campagnes zoals de brandpreventieweken, organiseert. Voorkomen is beter dan genezen. Een brand die niet ontstaat, hoeft ook niet geblust te worden. Door voorlichting en advies te geven, kunnen bewoners maatregelen treffen om brand zoveel mogelijk te voorkomen en hun huis veilig te ontvluchten als er onverhoopt toch een keer een brand uitbreekt.

Contactgegevens

Joost Schaapherder en Hans Schotsman. E-mail: wijkbrandweer-Huizen@BrandweerGooiVecht.nl. Twitter: @WBW_Huizen

Meer berichten