Logo omrooper.nl

Kick-off bijeenkomst 75 jaar bevrijding

Op 5 mei 2020 leven we 75 jaar in vrijheid. Dit willen we met zoveel mogelijk organisaties en inwoners in Huizen vieren! Vrijdag 18 oktober bespraken medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van zo'n 14 organisaties de plannen en activiteiten voor de viering alvast met elkaar.

Meedenken met de plannen
Het enthousiasme was groot en er zijn veel ideeën geopperd. Marianne Vos van het 4 mei Comité Huizen zal naar aanleiding hiervan komen tot een samenhangend programma '75 jaar bevrijding'. Ook organisaties die niet bij dit overleg aanwezig waren, kunnen aanhaken bij de plannen voor de viering van de vrijheid. De gemeente is daarbij faciliterend en helpt vanaf de zijlijn mee. Heeft uw organisatie leuke ideeën en wilt u graag meedenken? Neem dan contact op met Marianne Vos via m.vosbreel@gmail.com.

Meer berichten