Logo omrooper.nl

Agenda

31 oktober: Financiële raadsvergadering, 16.00 uur
7 november: Raadsvergadering, 19.30 uur

Raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten