Logo omrooper.nl

Ouderavond 'Praten over alcohol, roken en blowen'

Als kinderen ouder worden, brengen zij meer tijd door met vrienden. Soms je heb als ouder het gevoel dat wat je zegt of doet er eigenlijk niet meer toe doet. Maar is dat ook zo? Jellinek en GGD Gooi en Vechtstreek organiseren een ouderavond over alcohol, roken en blowen. Ouders van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar uit de regio zijn van harte welkom.

Hoe ga je als ouder in gesprek met je kind over alcohol, roken of blowen? Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor alleen maar spannender? Hoe staan andere ouders hierin? Antwoorden op deze vragen komen aan bod tijdens de ouderavond.

De avond vindt plaats op donderdag 14 november van 19.30-21.00 uur bij GGD Gooi en Vechtstreek (inloop vanaf 19.00 uur), burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum. Toegang is gratis. Ouders kunnen zich aanmelden via www.ggdgv.nl/ouderavond.

Meer berichten