Logo omrooper.nl

In gemeente Huizen zoeken we pleegouders

Het landelijke tekort aan pleegouders speelt ook in onze regio. Er is onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. We zoeken nieuwe pleeggezinnen die veiligheid, structuur en warmte kunnen bieden. Pleegzorgaanbieders, gemeente Huizen en Regio Gooi en Vechtstreek maken zich samen sterk om nieuwe pleegouders te zoeken.

Opgroeien in een veilige omgeving

Soms kan een kind (tijdelijk) niet meer bij de ouders wonen. Als pleegouder bied je veiligheid én een (tijdelijk) thuis. Pleegouders kunnen verschillende soorten opvang bieden: soms voor zeven dagen per week, af en toe een weekend, een vakantie. Een aantal dagen of dagdelen in de week is ook mogelijk. Mensen die zich aanmelden als pleegouder, ondergaan een screening en worden zorgvuldig begeleid.

Informatiebijeenkomst pleegzorg

Woensdag 13 november is van 19.30-21.30 uur een informatiebijeenkomst in Bussum voor mensen die geïnteresseerd zijn om pleegouder te worden. Diverse pleegouders en pleegzorgaanbieders uit de regio kunnen vragen beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.pleegoudergv.nl.

Meer berichten