Logo omrooper.nl

Starters-, blijvers- en verzilverleningen

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een lening voor uw woning.

Starterslening

De Starterslening is voor jongeren tot en met 35 jaar, om een passende woning in Huizen te kopen. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) verstrekt deze lening. De SVn adviseert de gemeente bij het maken van de keuzes en over de hoogte van een Starterslening.

Blijverslening

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Blijverslening. Deze vraagt u aan voor het levensloopbestendig maken van de woning of als er sprake is van een zorgvraag. Denk aan het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of het verwijderen van drempels.

Verzilverlening

Komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening omdat u de rente en de aflossing niet kunt betalen, maar heeft u wel een eigen woning met overwaarde? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Verzilverlening. De Verzilverlening is net als de Blijverslening bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in hun woning willen blijven en deze levensloopbestendig willen maken en/of een zorgvraag hebben.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente Huizen.

Meer berichten