Logo omrooper.nl

Voortgang renovatie Bad Vilbelpark

We willen u graag op de hoogte houden over de renovatie van het Bad Vilbelpark.

Baggeren Waternet

Tot eind november baggert Waternet de watergangen uit. Dat is nodig, omdat er heel veel blad en bagger in het water aanwezig is. Er wordt ongeveer een meter bagger uit het water gehaald, zodat het water voldoende diep blijft (ongeveer 1,5 meter diep). De bagger wordt in een baggerdepot gebracht. Na ongeveer een half jaar is het water uit de bagger gelekt. We kunnen de grond vanaf dan gebruiken in het park.

Snoeiwerk bomen

Kort geleden zijn er bomen gesnoeid. Veel takken liggen nu nog in het park. Als het wat droger wordt, ruimen we de takken op die nu op de gazons liggen. Het overige snoeihout wordt verwerkt bij de renovatie.

Informatieavond

Begin volgend jaar houden we een informatieavond voor omwonenden en betrokkenen. Daar zullen we een voorlopig ontwerp presenteren, waarop u kunt reageren. Verschillende varianten worden vervolgens nog aan u voorgelegd.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op: Badvilbelpark@huizen.nl.

Meer berichten