Logo omrooper.nl

Agenda

Komende tijd staat het volgende op de agenda.

  • Donderdag 21 november, 19.30 uur: Hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften, commissiekamer 1: agenda
  • Dinsdag 26 november 2019 - Commissievergadering Sociaal Domein
  • Woensdag 27 november 2019 - Commissievergadering Fysiek Domein
  • Donderdag 28 november 2019 - Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen starten om 20.00 uur. Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten