Logo omrooper.nl

Krachtcentrale kleurt oranje in de strijd tegen geweld tegen vrouwen


Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen in haar leven met geweld te maken. De actie 'Orange the World' vraagt vanaf 25 november tot 10 december aandacht voor de strijd tegen dit geweld. Verschillende gebouwen in Gooi en Vechtstreek kleuren in deze periode oranje. In Huizen staan het gemeentehuis, de vlag in de haven, de Krachtcentrale en de ophaalbrug in de aanloophaven in oranje licht. De inwoners die de brug bedienen, hebben zelf het initiatief genomen om mee te doen aan de campagne. De regionale aftrap is op 25 november in de Krachtcentrale in Huizen.

Geweld tegen vrouwen 

Met de campagne 'Orange the World' willen organisaties zoals UN Women en de Soroptimisten bewustwording creëren en het taboe op praten over geweld tegen vrouwen doorbreken. De kans dat vrouwen te maken krijgen met geweld in huiselijke kring of seksueel geweld is groter dan iedere andere vorm van geweld. 1 op de 10 Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, 1 op de 5 is mishandeld door een (ex)partner en meer dan 75 procent van vrouwen en meisjes is slachtoffer van een vorm van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. De meerderheid doet hiervan geen aangifte of melding. In Gooi en Vechtstreek maakten vorig jaar 80 mensen (waarvan het overgrote deel vrouw) melding bij de politie van verkrachting, aanranding en schennis van de eerbaarheid. Een veel groter aantal vrouwen werd slachtoffer van huiselijk geweld. Naar schatting maken jaarlijks ruim 2300 volwassenen en 1600 jeugdigen in de regio fysiek of seksueel geweld mee in huiselijke kring.

Soroptimisten en Zonta 

De Soroptimistclubs en Zonta zetten zich wereldwijd in om geweld tegen vrouwen te stoppen. In Gooi en Vechtstreek hebben zij voor 'Orange the World' de handen ineen geslagen. Zij zijn bij de opening en voeren campagne door het gesprek aan te gaan met 2000 vrouwen in de regio.

Regionale start 25 november 

De regionale start van 'Orange the World' is op maandag 25 november van 17.15 tot 18.15 uur bij de Krachtcentrale (Havenstraat 76) in Huizen. Tijdens het startmoment wordt bij de Krachtcentrale het oranje licht 'ontstoken'. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Voor hulp bij geweld kunt u altijd bellen met de politie via 0800-8844. Als het gaat om huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling kan 24/7 gebeld worden.

Meer berichten