Logo omrooper.nl

Denk mee over de opwekking van duurzame energie

In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we overgaan op andere energiebronnen dan aardgas. Met een Regionale Energie Strategie (RES) leggen we vast hoe we in onze regio energie duurzaam gaan opwekken. De gemeente vraagt hulp van inwoners en belanghebbenden bij het opstellen van de RES.

Bijeenkomst op 17 december

Op dinsdagavond 17 december organiseren we een bijeenkomst voor onder andere betrokken bewoners, energiecoöperaties, winkeliers- en bedrijvenverenigingen, woningcorporaties, Liander, PWN en omliggende gemeenten. Inwoners zijn ook van harte uitgenodigd. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 december bij Ruud Zethof (r.zethof@huizen.nl). Na ontvangst van de aanmelding krijgt u meer informatie over de avond.

Duurzame energie

In heel Nederland, dus ook in Gooi en Vecht, verkennen gemeenten, provincie en waterschap samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties via de RES de mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie, zoals wind en zon. Ook kijken we hoe we dat op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen.

Wat is er al gedaan en wat gaan we doen?

Er is in kaart gebracht wat het huidige energiegebruik is, hoe dit zich ontwikkelt tot 2030, waar de opwekpotenties liggen, hoe de energie-infrastructuur eruit ziet en wat de ruimtelijke kansen en beperkingen zijn. Hiermee zijn verkennende scenario's gemaakt. Deze gebruiken we om de discussie te voeren.

Wat gaan we doen op 17 december?
De avond start met een presentatie van de scenario's met kaarten, sprekende beelden en heldere cijfers. Vervolgens verkennen we in deelsessies de scenario's en halen we feedback op. We sluiten af met conclusies.

Hoe gaat het verder?

De input uit Huizen en de andere gemeenten wordt verzameld en leidt tot de concept-RES. Vervolgens wordt tot 1 maart 2021 het concept uitgewerkt tot de RES1.0. De RES wordt daarna elke twee jaar geactualiseerd. Meer informatie kunt u vinden op https://energieregionhz.nl.

Meer berichten