Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

We voeren op dit moment de volgende werkzaamheden uit:

- Keucheniusstraat tussen Kerkstraat en Tuinstraat, 19 november t/m 20 december, vernieuwing van de weg 

- Jol tot Boeier, 4 november t/m 13 december, vernieuwing voetpad

Meer informatie over de wegwerkzaamheden vindt u op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten