Logo omrooper.nl
Liesbeth Dingemans

Donkere Dagen Offensief

Inbrekers grijpen de donkere wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Vaak zien we een piek voor de feestdagen. Het Donkere Dagen Offensief (DDO) zet in deze periode daarom extra maatregelen in tegen criminaliteit.

Bij het Donkere Dagen Offensief zijn politie, gemeente, ondernemers en het Openbaar Ministerie betrokken. De extra maatregelen bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen (hot times) en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan (hot spots). Maar ook uit voorlichting aan ondernemers en inwoners via de (lokale en sociale) media of door te flyeren.

Tenslotte kunnen scherpere verkeerscontroles deel uit maken van een donkere dagen offensief. Het doel van een Donkere Dagen Offensief is stijging van criminaliteit in de wintermaanden tegen te gaan.

Kijk voor goede tips om woninginbraak te voorkomen op maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak.

Aanvulling subsidieregeling gemeente

De gemeente Huizen vindt het belangrijk dat u veilig woont in uw eigen huis. Eigenaar-bewoners van bestaande koopwoningen kunnen daarom subsidie aanvragen wanneer zij hun huis willen beveiligen met PKVW-erkende sloten. Deze regeling is niet bedoeld voor huurders. Als huurders van een woning verbetering willen van hang- en sluitwerk, moeten zij daarover het gesprek aangaan met hun verhuurder.

Kijk voor meer informatie op huizen.nl/inbraaksubsidie.

Meer berichten