Logo omrooper.nl

Kosten WMO-taxi gaan met 5 cent omhoog

Inwoners met een WMO-taxipas gaan vanaf 1 januari 2020 € 0,05 meer betalen per zone. In totaal komen de kosten dan op € 0,65 per zone.

De verhoging van het tarief is het gevolg van de jaarlijkse indexering. Meer informatie kunt u vinden op de site www.adviesinformatie.nl.

Meer berichten