Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor de komende tijd:

Dinsdag 28 januari 2020 - Commissievergadering Sociaal Domein
Woensdag 29 januari 2020 – Commissievergadering Fysiek Domein
Donderdag 30 januari 2020 – Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Raadsvergaderingen starten om 19:30 uur.

Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten