Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor de komende tijd:

  • Donderdag 23 januari - Jaarrekeningcommissie, om 20.30 uur.
  • Donderdag 30 januari - Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften, om 19.30 uur. De agenda staat op huizen.nl

Commissievergaderingen

  • Dinsdag 28 januari - Sociaal Domein
  • Woensdag 29 januari - Fysiek Domein
  • Donderdag 30 januari - Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. Raadsvergaderingen starten om 19:30 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie en agenda's vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten