Huizen bereikbaar | Huizen
Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

We voeren op dit moment de volgende werkzaamheden uit:

  • Naarderstraat en Eemnesserweg, 27 januari, riolering wordt van binnenuit voorzien van een nieuwe wand
  • Sijsjesberglaan/Ericaweg t/m kruising Sijsjesberglaan/Boslaan, 6 januari t/m 12 februari, vervanging riool en asfalt door klinkers
  • Hoek Boslaan t/m kruising Sijsjesberglaan/Populierenlaantje, 29 januari t/m 4 maart, vervanging riool en asfalt door klinkers
  • Hoek Populierenlaantje tot kruising Nieuwe Bussummerweg, 18 februari t/m 31 maart, vervanging riool en asfalt door klinkers
  • Kruising Sijsjesberglaan/Nieuwe Bussummerweg, 24 maart t/m 24 april, vervanging asfalt door klinkers en aanleg verkeersdrempel

Meer informatie over de wegwerkzaamheden vindt u op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten