Logo omrooper.nl

Eigen bijdrage Wmo naar 19 euro per maand

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is in 2020 maximaal 19 euro per maand.

U kunt vanuit de Wmo bijvoorbeeld hulp vragen bij een schoon en leefbaar huis, in en om uw huis kunnen lopen of bewegen en reizen binnen uw woonplaats of regio.

U betaalt uw eigen bijdrage per maand aan het CAK. Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor 2019. En de eerste facturen voor 2020. In overleg met het CAK kunt u gebruik maken van een (kosteloze) betalingsregeling. Neem contact op met uw consulent als er iets niet klopt met de eigen bijdrage.

Heeft u vragen over de Wmo of de eigen bijdrage? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt, bellen met (035) 528 12 47 of malen naar hbel@sociaalplein.info.

Meer berichten