Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor de komende tijd:

  • Donderdag 30 januari - Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis.

Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten