Logo omrooper.nl

Gratis energiescan woningen Stad en Lande en Bovenweg

Woningeigenaren in de wijken Stad en Lande en Bovenweg kunnen zich aanmelden voor een gratis woningenergiescan. Deze scan wordt uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket (DBL), het energieloket van de gemeente.

Via een loting selecteert het DBL maximaal acht huizen om in aanmerking te komen voor de scan. De gescande woningen gaan als voorbeeld (referentiewoning) dienen voor een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen. Deze informatieavond wordt in april gepland. Inwoners van Stad en Lande en Bovenweg krijgen hier nog een aparte uitnodiging voor.

Voorbeeldwijk

De gemeente is vorig jaar uitgebreid in gesprek gegaan met de inwoners van Stad en Lande en Bovenweg over een aardgasvrije toekomst. In deze wijken is vooral
behoefte aan ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Aanmelden gratis energiescan

Aanmelden kan tot 21 februari door een e-mail te sturen naar info@duurzaambouwloket.nl. Vermeldt daarbij adres, telefoonnummer en welke maatregelen al aan de woning zijn uitgevoerd. Telefonisch aanmelden kan door te bellen met (072) 743 39 56. Meer informatie: www.huizen.nl/energiescan.

Meer berichten