Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor komende tijd:

Commissie voor de bezwaarschriften

13 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Agenda: www.huizen.nl/hoorzitting.

Gemeenteraad
13 februari – Raadsvergadering

25 februari – Commissie Sociaal Domein
26 februari – Commissie Fysiek Domein
27 februari – Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. Raadsvergaderingen starten om 19:30 uur. Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie: www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten