Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

Houdt u rekening met de volgende wegwerkzaamheden:

  • Sijsjesberglaan/Ericaweg t/m kruising Sijsjesberglaan/Boslaan, vervanging riool en asfalt door klinkers, 6 januari t/m 12 februari
  • Hoek Boslaan t/m kruising Sijsjesberglaan/Populierenlaantje, vervanging riool en asfalt door klinkers, 29 januari t/m 4 maart
  • Hoek Populierenlaantje tot kruising Nieuwe Bussummerweg, vervanging riool en asfalt door klinkers, 18 februari t/m 31 maart
  • Kruising Sijsjesberglaan/Nieuwe Bussummerweg, vervanging asfalt door klinkers en aanleg verkeersdrempel, 24 maart t/m 24 april

Meer informatie over de wegwerkzaamheden vindt u op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten