Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor komende tijd:


Gemeenteraad
Dinsdag 25 februari – Commissie Sociaal Domein
Woensdag 26 februari – Commissie Fysiek Domein
Donderdag 27 februari – Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten