Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor komende tijd: 

Gemeenteraad

  • Donderdag 27 februari - Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (start 20.00)
  • Donderdag 12 maart - Raadsvergadering (start 19.30 uur)

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten