Logo omrooper.nl

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Alle inwoners en bedrijven uit Huizen ontvangen rond 29 februari de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Op het aanslagbiljet staan:
- de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand en
- de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen: OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing (woonlasten)

De woonlasten in Huizen

De woonlasten stijgen in 2020 gemiddeld 1,5% voor eigenaren van woningen. Huurders betalen circa 0,4% minder belasting omdat zij alleen afvalstoffenheffing moeten betalen. Huizen behoort daarmee regionaal nog steeds tot een van de gemeenten met de laagste woonlasten.

WOZ-Portaal

Op de gecombineerde aanslag staat uw nieuwe WOZ-waarde vermeld (de WOZ-beschikking). Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde of wilt u het taxatieverslag inzien? Ga dan naar www.huizen.nl/woz. Let op: u heeft uw DigiD nodig.

Daarnaast kunt u bij het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen raadplegen. Ga daarvoor naar www.wozwaardeloket.nl. Hier heeft u geen DigiD voor nodig. Voor het belastingjaar 2020 geldt de waarde van de onroerende-zaak (woning of bedrijf) per 1 januari 2019.

Vragen over de WOZ waarde? Raadpleeg de gemeente

Wanneer u vragen heeft of het niet eens bent met een taxatie, neem dan contact op met het WOZ-team van de gemeente. Hiervoor kunt u gewoon bellen. De medewerkers zijn bereikbaar onder nummer (035) 528 13 96. Samen wordt dan gekeken of de waarde moet worden aangepast. Als het nodig is komt een WOZ-taxateur bij u langs om de situatie ter plaatse op te nemen en met u te bespreken. Het stellen van vragen of het maken van bezwaar is gratis.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Onroerende zaken zijn woningen, appartementen, winkels, bedrijfspanden of gebruiksruimten. Wilt u weten hoe het tarief voor de OZB tot stand komt? Ga dan naar www.huizen.nl/ozb.

Afvalstoffenheffing

Om de kosten voor het ophalen, verwerken, scheiden van huishoudelijk afval en het overlaadstation te dekken, betaalt u afvalstoffenheffing. Een beperkte daling (0,4%) van het tarief voor 2020 bleek na de doorberekening van alle kosten mogelijk.

Rioolheffing

De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen. Het tarief is verhoogd met de inflatie van 2,4%. Voor toekomstige investeringen wordt het tarief jaarlijks extra verhoogd met 0,6%.

Omschrijving                         Tarief 2019                 Tarief 2020        
OZB eigenaar woningen                0,0575%                0,0544%        
Afvalstoffenheffing
Alleenwonende                                €228,-                 €227,04
Meerpersoonshuishouden                €303,96                 €302,64 
       
Rioolheffing                                        €212,57                 €218,95        

Wilt u de belastingaanslag en WOZ-beschikking digitaal ontvangen?

De gemeente Huizen streeft naar het zoveel mogelijk digitaliseren van de dienstverlening. Wilt u uw gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan ook digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke (digitale) brievenbus. Hierin ontvangt u post van de gemeente en van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV. Ga naar www.MijnOverheid.nl om u te registeren via uw DigiD. Als u zich nu aanmeldt bij MijnOverheid krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021, volgend jaar dus, digitaal.

Meer berichten