Logo omrooper.nl

Inloopavond Toekomst van Huizen

Op dinsdag 3 maart is er een inloopavond over de toekomst van Huizen. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom om binnen te lopen en mee te praten.

Hoe het toekomstige Huizen eruit moet komen te zien, leggen we straks vast in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de leefomgeving. Dit gaat bijvoorbeeld over de bereikbaarheid met de fiets en de auto, het winkelaanbod, wonen, de inrichting van de openbare ruimte en hoe we omgaan met de energietransitie. Alleen met de inbreng van de Huizers zelf krijgen we een duidelijk beeld van wat inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van Huizen. Samen zoeken we graag naar de kwaliteiten, de eigen identiteit en de toekomstige ontwikkeling van Huizen. Zie voor meer informatie www.toekomstvanhuizen.nl.

Meer berichten